Păducel – Crataegus sp.

Utilizări tradiţionale

Florile de păducel mai ales joacă un rol important în folclorul multor popoare europene, în medicina tradiţională, decoctul din frunze şi vârfurile ramurilor se foloseau contra păduceilor (bătături) de pe tălpi, făcându-se spălături şi la urmă legături cu resturile vegetale. Este posibil ca de aici să derive denumirea populară dată speciei. Unii ardeau ramurile, iar din cenuşa obţinută se făcea leşie cu care se spăla păducelul.

Din flori se preparau infuzii care se administrau în cazul insomniilor, al bolilor de inimă şi de ficat, iar decoctul din fructe se folosea ca antidiareic şi diuretic.

Scoarţa de pe rădăcină se aplica proaspătă pe gâtul animalelor de tracţiune când acestea aveau păducei din cauza jugului, iar în unele zone din ţara noastră se lua lemn de păducei care se combina cu cenuşa rezultată prin arderea unui guler de la o cămaşă bărbătească, amestecul dispersându-se în smântână, cu alifia obţinută ungându-se grumajii boilor.

În Franţa, infuziile de păducei sunt cunoscute sub denumirea de „laptele bătrânilor”, recomandându-se acestora să bea cel puţin un ceai pe zi, pentru a li se prelungi viaţa. În medicina populară europeană sunt cunoscute peste 50 de afecţiuni, în special cardiace sau nervoase, care se tratează cu diverse extracte de Crataegus.

Acţiuni farmacologice şi întrebuinţări

Extractele din Crataegi folium cum flore dezvoltă efecte inotrop pozitive, cronotrop pozitive (crescând frecvenţa cardiacă), droniotrop pozitive (prin creşterea vitezei de conducere a excitabilităţii atrio-ventriculare), batmotrop negative (scăzând excitabilitatea miocardică).

De asemenea, îmbunătăţesc circulaţia miocardică şi coronariană, crescând astfel toleranţa miocardului la hipoxie, măresc debitul cardiac, scad rezistenţa vasculară periferică şi tensiunea arterială.

După cum se poate constata, preparatele din păducel au un altfel de profil de acţiune decât cel al heterozidelor cardiotonice care sunt dromotrop negative şi batmotrop pozitive.

În afara acţiunii complexe de la nivelul aparatului cardiovascular, preparatele din flori şi frunze de păducel au proprietăţi diuretice, spasmolitice, antiinflamatoare, sedative şi hipotensive, aceasta din urmă datorită oligomerilor proantocianidolici care inhibă enzima de conversie a angiotensinei. Proantocianidolii chelatează atomul de zinc din centrul activ al enzimei prin intermediul oxigenului heterociclic şi al grupărilor hidroxil din vecinătatea acestuia, rezultatul fiind blocarea activităţii enzimatice.

Efectele farmacologice şi utilizările produsului vegetal sunt datorate unui fitocomplex din care fac parte proantocianidolii, derivaţii flavonici, aminele şi acizii triterpenici pentaciclici. Proantocianidolii sunt răspunzători de acţiunea coronarodilatatoare, inotrop pozitivă, antiaritmică şi hipotensivă.

Efecte inotrop pozitive dezvoltă şi flavonoidele; în plus, acestea au proprietăţi diuretice şi spasmolitice. Aminele au o acţiune antihipertensivă, iar acizii triterpenici pentaciclici stimulează sinteza de colagen solubil contribuind la regenerarea epiteliului vascular.

În ceea ce priveşte mecanismul acţiunii cardiovasculare, acesta este foarte complex şi constă, în principal, în inhibarea unor sisteme enzimatice (Na+/K+-ATP-aza, AMPc-fosfodiesteraza), a sintezei de tromboxani (TXA2) şi a peroxidării lipidice.

Extractele din Crataegi folium cum flore se administrează în insuficienţa cardiacă – stadiile I şi II (după NYHA), angină pectorală, bradiaritmie şi nevroză cardiacă. În asociere cu alte extracte vegetale se mai folosesc în tratamentul hipertensiunii arteriale, aterosclerozei, formelor uşoare de insomnie.

Există pe piaţa farmaceutică europeană două extracte speciale codificate Li132 şi WS1442. Extractul uscat fabricat de firma Lichtwer Pharma (Li132) este obţinut prin extracţia cu metanol 70% a produsului vegetal, astfel încât raportul drog extract (DER) este de 5,5 : 1, standardizarea făcându-se în flavonoide (2,25% hiperozidă) şi proantocianidoli (11,3%). În cazul extractului WS1442 (Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals), solventul de extracţie este etanolul 45%, iar DER 4,6-6 : 1. Standardizarea se face în oligomeri proantocianidolici (18,75%).

Studiile clinice efectuate până în prezent au fost întreprinse numai pentru fitomedicamente realizate cu unul dintre aceste extracte.

Trebuie menţionat faptul că există un sinergism de acţiune între extractele de păducel şi glicozidele digitalice, ceea ce face posibilă, în cazul asocierii în preparate medicamentoase, reducerea cu până la 50% a dozelor de heterozide digitalice (de exemplu, Crataelanat®).

Extractele din Crataegi fructus prezintă aceleaşi efecte farmacologice şi utilizări terapeutice ca şi preparatele din frunze şi flori, doar că sunt mai slabe.

Mod de utilizare

Produsul vegetal se foloseşte frecvent sub formă de infuzie şi extracte hidroalcoolice. Infuzia se prepară din 1-1,5 g de produs vegetal şi 150 mL de apă la fierbere; după 15 minute se filtrează. Se recomandă 3-4 căni de infuzie/zi timp de câteva săptămâni.

Extracte din Crataegi folium cum flore intră în compoziţia unui număr mare de preparate medicamentoase precum: Cratnegutt® (drajeuri, soluţie uz intern, soluţie injectabilă), Eurython®(soluţie uz intern), Esbericard®(drajeuri, soluţie uz intern, soluţie injectabilă), Cratamed®, Oxacant® (soluţie uz intern), Melicedin® (capsule), Crataelanat® – utilizate în tratamentul unor afecţiuni cardiovasculare (hipertensiune arterială, insuficienţă cardiacă, ateroscleroză).

Preparatele medicamentoase care condiţionează numai extracte din Crataegi folium cum flore (Crataegutt®, Eurython®) sunt standardizate în oligomeri proantocianidolici, în timp ce preparatele care conţin extracte din păducel în asociere cu alte componente (Esbericard®, Cratamed®, Oxacant®) se standardizează, de regulă, în derivaţi flavonici.

În momentul de faţă, în farmacii se găsesc şi numeroase suplimente alimentare con­ţinând produsul vegetal sau extractul de păducel singur sau în asociere. Dintre acestea, menţionăm Imunovit – comprimate care se utilizează ca imunostimulator şi Sedinstant – granule care se indică în hiperexcitabilitate nervoasă şi insomnie.

Produsul vegetal ca atare intră în compoziţia preparatelor Sedocalm – comprimate şi Hipotens® – comprimate, precum şi a numeroase ceaiuri medicinale (ceai de păducel, ceai calmant cardiac, ceai antiastmatic, ceai pentru hipertensivi).

În cazul în care nu se prescrie altfel, se recomandă administrarea zilnică a 160-900 mg de extract uscat standardizat fie în oligomeri proantocianidolici (cu un conţinut de 18,75% proantocianidoli exprimaţi în epicatehină), fie în flavonoide (cu un conţinut de 2,2% flavonoide exprimate în hiperozidă). De regulă, pentru extracţia materialului vegetal se folosesc etanolul 45% sau metanolul 70%, raportul produs vegetal : extract uscat trebuind să fie 4-7 : 1.

Fructele nu sunt utilizate pentru prepararea infuziilor (datorită mucilagiilor); în schimb, extractele din fructe se folosesc, de regulă, în asociere cu extractele din frunze şi flori, pentru obţinerea de preparate medicamentoase utilizate ca hipotensive, coronarodilatatoare şi cardiotonice.

Descriere botanică

Dintre numeroasele specii de Crataegus, doar Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.) şi Crataegus laevigata (Poir.) DC. sunt considerate a fi oficinale şi fac parte din familia Rosaceae, purtând denumirea populară de păducel, mărăcine sau gherghinar. Sunt arbuşti de 2-5 m înălţime sau arbori mici până la 10 m înălţime, puternic ramificaţi; ramificaţiile sunt prevăzute cu numeroşi spini.

Frunzele, ovale sau rombice, sunt dispuse altern, iar florile, grupate în corimbi ramificaţi, prezintă 5 sepale triunghiulare, 5 petale albe şi 15-20 de stamine. Fructul este o drupă ovală, cărnoasă, zbârcit în urma uscării; la capătul anterior prezintă caliciul persistent. Fructele conţin 1-3 seminţe în funcţie de specie şi au o lungime de aproximativ 1 cm. Sunt de culoare roşie ; nu prezintă miros, iar gustul este dulceag şi mucilaginos.

La Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.) (sin. Crataegus apiifolia Medik. non Michx., Crataegus oxyacantha L. ssp. monogyna Lev., Mespilus elegans Poir., Mespilus monogyna AII., Mespilus monogyna Ehrh.), frunzele prezintă 3, 5 sau chiar 7 lobi profunzi şi înde­părtaţi; receptaculul este monocarpelat, de culoare brună-verzuie, pedunculii florali şi sepalele sunt pubescente, anterele staminelor negre, iar stilul este solitar.

La Crataegus laevigata (Poir.) DC. (sin. Crataegus oxyacantha L., Crataegus oxya­cantha L. ssp. polygala Lev., Crataegus oxyacanthoides Thuill., Mespilus oxyacantha [Gartn.] Crantz.) frunzele prezintă 3 sau 5 lobi mai puţin pronunţaţi, cu marginea fin serată; receptaculul este bi- sau tricarpelat, pedunculii florali şi sepalele sunt glabre, iar florile prezintă 2-3 stiluri şi antere de culoare roşie.

Produsele vegetale oficinale sunt Crataegi floium cum flore şi Crataegi fructus, care se recoltează doar de la speciile Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.) şi Crataegns laevigata (Poir.) DC.

În timp ce frunzele şi florile prezintă un miros slab aromat şi un gust dulceag, uşor amar şi astringent, fructele sunt inodore, dulcege şi mucilaginoase.

Unele farmacopei oficializează şi alte specii de Crataegus: Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd., Crataegus nigra Waldst. et Kit., Crataegus azarolus L.

Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.) şi Crataegus laevigata (Poir.) DC. sunt răspândite în întreaga Europă. Celelalte specii de Crataegus au o arie de răspândire mai restrânsă, şi anume: Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd. – în Peninsula Balcanică, Cra­taegus azarolus L. – în zonele mediteraneene estice, Crataegus nigra Waldst. et Kit. – în Ungaria şi în ţările fostei Iugoslavii.

Principalii furnizori ai produselor vegetale sunt Bulgaria, Albania, România, Polonia, ţări din fosta URSS şi fosta Iugoslavie.

Pentru Crataegi fructus nu se admit impurificări cu fructele altor specii de Crataegus: Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd. (fructe mici şi înguste), Crataegus nigra Waldst. et Kit. (fructe negre), Crataegus azarolus L. (fructe mai mari, de culoare roşie-gălbuie). Fructele ultimelor trei specii de Crataegus menţionate conţin mai mult de trei seminţe.

Compoziţie chimică

Principalele componente bioactive existente în Crataegi folium cum flore sunt reprezen­tate de:

  • compuşi flavanici (1-3%), reprezentaţi de catehină, epicatehină, dimeri şi oligomeri ai acestora, precum şi polimeri proantocianidolici. Proantocianidolii sunt reprezentaţi, în principal, de cinci dimeri denumiţi B1-B5, de trimerii C1 şi C2, tetrameri şi alţi oligomeri cu grad de polimerizare de cel mult 8 unităţi catehice.

Este vorba despre oligomeri hidrolizabili în mediu acid la care legătura între monomeri se realizează între carbonul 4 al primei componente şi carbonul 8 al celei de a doua. În afară de proantocianidolii de tip B a fost izolată şi o procianidină fenil-propanică dimeră, cinchonaina IIb;

  • C-glicozide flavonice, precum vitexina, izovitexina, orientina, izoorientina, vitexinramnozida;
  • O-glicozide flavonice (hiperozidă, rutozidă, spireozidă), totalul flavonoidic reprezentând 1-2% din produsul vegetal.

Frunzele speciei Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.) prezintă 1% C-glicozide flavonice reprezentate de vitexin-2– ramnozidă şi vitexin-4’’’,-acetil-2″ -ramnozidă, conţinutul fiind mai ridicat în frunzele tinere decât în cele bătrâne. Frunzele de Crataegus laevigata (Poir.) DC. au numai vitexin-2,,-ramnozidă.

De asemenea, frunzele ambelor specii conţin cantităţi reduse de rutozidă şi spireozidă.

Din produsul vegetal s-au mai izolat acizi triterpenici pentaciclici (acizii ursolic, oleanolic, crategolic, acantolic, neotegolic), acizi polifenolcarboxilici (acizii cafeic, clorogenic), amine (dimetilamină, trimetilamină, etilamină, izobutilamină, colină, acetilcolină), steroli (β-sitosterol).

În ceea ce priveşte compoziţia chimică a fructelor, aceasta este foarte asemănătoare cu a produsului Crataegi folium cum flore.

Fructele sunt mai bogate în hiperozidă decât frunzele; în plus, conţin vitamină C, carotenoide, antocianozide, glucoză, zaharoză.

Siguranţă în administrare

Până în prezent, pentru preparatele de păducel nu au fost semnalate efecte adverse sau contraindicaţii.

Se recomandă ca la copii şi la femeile care alăptează administrarea preparatelor cu extracte din Crataegi folium cum flore să se facă sub supraveghere medicală.

Provenienţă: Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.), Crataegus laevigata (Poir.) DC.
Furnizează produsele: Crataegi folium cum flore, Crataegi fructus, extracte speciale Li132 şi WS1442.