Ginkgo biloba

Utilizări tradiţionale

În medicina tradiţională chineză Ginkgo biloba L. se utilizează frecvent şi pentru multiple afecţiuni. De asemenea, se regăseşte şi în medicina tradiţională hindusă, ca parte con­stituentă a unui elixir cunoscut sub numele de Soma.

Frunzele şi seminţele de Ginkgo sunt frecvent menţionate în cărţile de plante medicinale chineze ale Evului Mediu şi ale perioadei moderne. În culegerile vechi, Ginkgo era recomandat în tratamentul astmului, bronşitei, hipertensiunii, tinitus, tuberculoză, gonoree, afecţiuni gastrice, agitaţie şi dermatoze.

În Asia de Est, seminţele se prăjeau asemănător fisticului şi se mâncau ca delicatesă, având totodată un efect digestiv.

Acţiuni farmacologice şi întrebuinţări

Frunzele acestui arbore au pătruns, în ultima jumătate de veac, în terapeutica europeană şi americană, dar ele nu se utilizează ca atare, sub formă de pulbere sau infuzie, ci doar ca materie primă, pentru obţinerea unor extracte speciale : EGb 761 şi LI 1370 , sau a extractelor totale (frecvent codificate EGb), dar numai pentru cele două extracte codificate s-au realizat studii chimice, farmacologice şi clinice de mare întindere şi profunzime.

Extractele sunt obţinute printr-un procedeu special, care implică un număr mare de etape ce au ca scop atât îndepărtarea substanţelor nedorite (ca acizii ginkgolici sau biflavonele, care impietează mai ales asupra resorbţiei derivaţilor flavonoidici), cât şi îmbogă­ţirea extractului în substanţe considerate a fi relevante pentru acţiunea sa farmacologică (glicozide flavonice, lactone terpenice).

În final, se obţine fie extractul EGb 761®, fie extractul LI 1370, ambele standardizate la 24% ginkgoflavonozide şi 6% terpene (ginkgolidele A, B şi C şi bilobalid). De menţionat este faptul că fiecare şarjă este controlată faţă de propriul extract EGb de referinţă.

În cazul EGb 761®, nu se controlează doar conţinutul în principii active, ci şi îndepărtarea acizilor ginkgolici alergeni la o concentraţie inferioară valorii de 5 ppm (părţi/milion, ceea ce corespunde unui conţinut de maximum 0,5 mg acizi ginkgolici/100 g EGb 761) şi a ginkgotoxinei neurotoxice.

Experimentele in vivo şi in vitro au demonstrat că EGb 761® dezvoltă o activitate farmacologică complexă. Se poate afirma că extractul special manifestă acţiune antiischemică, antiedematoasă, antihipoxică, antiradicalară şi, de asemenea, îmbunătăţeşte proprietăţile reologice ale sângelui.

Astfel, la nivel sanguin EGb 761® scade tendinţa de agregare a trombocitelor şi eritrocitelor (responsabile fiind ginkgoflavonoidele, ginkgolidele A, B şi bilobalidul), fapt care conduce la reducerea vâscozităţii sângelui, ceea ce se traduce în îmbunătăţirea calităţilor reologice ale acestuia, cu creşterea vitezei de circulaţie, mai ales la nivelul capilarelor.

În peretele vascular stimulează sinteza de prostacicline, fapt care determină o scădere a tonusului capilar, efectul fiind o uşoară vasodilataţie; se reduce şi se stabilizează per­meabilitatea capilară şi odată cu acestea creşte toleranţa ţesutului faţă de o eventuală hipoxie (responsabile de acţiune sunt ginkgoflavonoidele).

De asemenea, EGb 761® acţionează ca un ecranant faţă de radicalii liberi de oxigen (RLO) formaţi suplimentar. Desigur, RLO se formează în mod constant în organism, dar ei sunt degradaţi enzimatic.

În cazul unei supraproducţii însă, sistemul endogen de detoxifiere nu mai face faţă, astfel încât se induc o serie de reacţii în lanţ care scad semipermeabilitatea membranelor celulare (responsabile sunt ginkgofiavonele).

La nivel tisular creşte preluarea şi raţionalizează consumul de oxigen şi glucoză (atât la nivel cerebral – EGb 761 trece prin bariera hematoencefalică -, cât şi periferic). Sub efectul EGb 761 irigarea cerebrală şi a extremităţilor se face fără instalarea aşa numitului steal effect (responsabile sunt ginkgoflavonoidele şi ginkgolidele).

Dacă este vorba de tulburări ale circulaţiei periferice în mod general, se pot administra preparate ce conţin extracte de Ginkgo biloba L. standardizate cel puţin în ginkgoflavonozide (minimum 20%), eventual exprimate în cvercetol (minimum 10%).

În cazul tulburărilor circulatorii cerebrale, precum şi în diversele afecţiuni neurolo­gice (demenţă vasculară, demenţă de tip Alzheimer) se recomandă preparatele ce conţin EGb 761 care asigură prezenţa tuturor componentelor bioactive în concentraţii suficient de ridicate pentru a realiza acţiunea dorită.

Studiile clinice efectuate cu EGb 761 în tratamentul demenţelor de cauză vasculară şi de tip Alzheimer au demonstrat că acestea influenţează factorii cauzali ai acestor două boli, acţionând prin:

 • efectul hemoreologic;
 • efectul neuroprotector; şi
 • de captare a RLO.

Componentele bioactive menţionate, existente în EGb 761®, asigură:

 • stimularea irigării cerebrale, chiar şi la administrare postischemică;
 • îmbunătăţirea calităţilor reologice ale sângelui prin scăderea vâscozităţii;
 • inhibarea agregării trombocitare şi eritrocitare;
 • creşterea toleranţei ţesutului cerebral faţă de hipoxie;
 • păstrarea funcţionalităţii metabolismului ţesutului cerebral mai mult timp, chiar şi în condiţii de hipoxie şi ischemie.

Toate aceste proprietăţi ale EGb 761® îmbunătăţesc metabolismul cerebral prin aportul local de oxigen şi substanţe nutritive, dar şi prin preluarea şi eliminarea metaboliţilor deveniţi indezirabili.

Una sau alta dintre calităţile menţionate se regăsesc la o multitudine de substanţe medicamentoase de sinteză sau naturale utilizate ca antidementive vasculare a căror acţiune se desfăşoară tocmai în sensul reglementării circulaţiei cerebrale deficitare.

Dar tocmai datorită faptului că EGb 761® este singurul medicament care influenţează benefic toate aceste procese profunde de dereglare a activităţii neuronale, caracteristice afecţiunii Alzheimer, el a fost introdus în terapeutică cu această indicaţie majoră.

Astfel, EGb 761®:

 • împiedică peroxidarea lipidică patologică (şi prin aceasta pierderea de fosfolipide membranare) prin inhibarea RLO toxici, stabilizând membranele neuronale şi îm­bunătăţind metabolismul energetic al neuronilor, ca, de altfel, funcţiile celulare în general;
 • intervine la nivelul receptorului neuronal pentru insulină, responsabil de metabolis­mul energetic al celulei, reducându-i disfuncţiile; ca urmare, se reduc o serie de tulbu­rări, printre care cele care vizează plierea proteinelor sau repreluarea, la nivel sinaptic, a neurotransmiţătorilor şi care reprezintă procese ce depind de energia furnizată de celule;
 • creşte densitatea m-colinreceptorilor la nivelul hipocampusului, intervenind astfel favorabil în economia neurotransmiţătorului AC, deficitar în boala Alzheimer.

Ne-am referit în cele de mai sus în mod constant la EGb 761 deoarece pentru LI 1370 s-au efectuat puţine cercetări originale, lipsite de amploare, motiv pentru care rezultatele nu pot fi transferate asupra acestuia.

În ultimele două decenii, pe piaţa suplimentelor alimentare (nesupuse nici în România 5 nici în SUA unui control din partea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, respectiv a FDA) au apărut o multitudine de preparate (standardizate, în cel mai bun caz, în flavonoide), care conţin EGb (care nu este echivalent cu EGb 761®), înţelegând prin aceasta un extract din frunze de Ginkgo, concentrat şi adus în formă de extractum siccum. Deseori, aşa cum au arătat studii chimice serioase, aceste preparate conţin cantităţi foarte mari de:

 1. biflavonoide, care reduc absorbţia intestinală a componentelor bioactive şi prin aceasta acţiunea farmacologică;
 2. concentraţii mari de acizi ginkgolici, alergeni (până la 90,000 ppm faţă de 0,5 ppm admis);
 3. concentraţii prea mari de terpenlactone (până la 12% faţă de 6-6,5% admis), ceea ce influenţează negativ coagularea sângelui în cazul producerii unor hemoragii;
 4. ginkgotoxină, în fapt metil-piridoxină, care acţionează la nivelul sistemului nervos central ca un agonist faţă de vitamina B6; în lipsa vitaminei B6, care nu mai poate hrăni neuronul, pot apărea convulsii epileptiforme.

Având în vedere etiopatologia multifactorială a unor afecţiuni precum ischemia cere­brală, declinul cognitiv senil, arteriopatiile, demenţele vasculare şi Alzheimer, care necesită o terapie polivalentă şi de lungă durată, Comunitatea Europeană consideră că, singur, extrac­tul EGb 761® (şi cu rezerve LI 1370®) poate fi utilizat în terapeutică, condiţia admisibilităţii fiind asigurarea următorilor parametri:

 • minimum 24% flavonglicozide;
 • 2,8-3,4% ginkgolide ;
 • 2,6-3,2% bilobalid;
 • sub 0,5 mg acizi ginkgolici/100 g extract uscat;
 • lipsa biflavonoidelor;
 • lipsa ginkgotoxinei.

În ultimii ani, în Germania au fost raportate anual peste 20 de decese datorate utilizării pe termen lung a unor suplimente alimentare de provenienţă americană sau europeană cu EGb, care prin conţinutul prea mare de terpenlactone au interacţionat cu anticoagulantele prescrise de medic pacientului în cauză, conducând la moarte prin hemoragii interne.

Acţiunea polivalentă dovedită prin sute de studii clinice asupra EGb 761® este expresia efectelor farmacologice proprii diferitelor grupe de principii active, pe de o parte, şi a raportului în care acestea se găsesc în extract.

Până în prezent, fracţiunea poliholozidică din frunze, a cărei activitate imunostimulatoare este comparabilă cu a levamisolului, nu a fost valorificată pentru terapeutică.

Aşa cum am precizat deja, frunzele de Ginkgo biloba L. nu se utilizează ca atare în terapie şi nici sub forma extractelor de tip infuzie sau tinctură.

Cea mai eficientă utilizare este sub forma extractelor standardizate care sunt înglobate într-o serie de preparate industriale.

Mod de utilizare

Utilizarea în scop terapeutic a unor preparate din frunze de Ginkgo biloba L. ale căror provenienţă şi compoziţie nu sunt precizate în prospect nu este de dorit, deoarece efectul nu este prin nimic garantat, nefiind însă exclusă nici posibilitatea apariţiei unor fenomene alergice, datorate prezenţei în preparatul respectiv a acizilor ginkgolici, sau a convulsiilor (declanşate de ginkgotoxină), mai ales pe fondul existenţei unei epilepsii cunoscute. De asemenea, paleta posibilelor interacţiuni între suplimentele cu Ginkgo şi alte medicamente devine mult mai largă.

Extractul special EGb 761 stă la baza unor medicamente cum ar fi: Tanakan®, Rokan, Tebonin, Geriaforce, Ginkgoplant etc., iar LI 1370 se regăseşte în prepara­tului Kaveri.

Medicamentele care conţin EGb 761 (Tanakan®, Tebonin®, Rokan®) se administrează în tratamentul simptomatic al sindromului demenţial, în demenţele primare degenerative (Alzheimer) sau vasculare, precum şi în forme mixte în doze de 240 mg/zi, împărţirea dozei zilnice în două prize, dimineaţa şi seara, dovedindu-se a fi cea mai eficientă.

Doze zilnice sub 120 mg EGb 761 nu dezvoltă efecte neurologice, ci doar vasculare, iar intensitatea acestora este în strânsă corelaţie cu doza administrată.

De asemenea, preparatele menţionate se indică în doze de 120 mg/zi în tratamentul unor afecţiuni vasculare periferice cum ar fi claudicaţia intermitentă. Preparatele Bilobil® şi Flavotan , conţinând EGb standardizat doar în flavonoide, în lipsa unei standardizări în derivaţi terpenici, acizi ginkgolici şi ginkgotoxină, ar trebui să aibă ca sferă de indicaţie afecţiunile circulatorii periferice.

Preparatul Ginkor fort reprezintă un medicament de asociere a EGb 761® cu o substanţă de sinteză (heptaminol), care, prin concentraţia de extract, rezolvă doar proble­mele de circulaţie periferică, mai ales venoasă, motiv pentru care domeniul de indicaţii menţionat în prospect îl reprezintă varicozele şi crizele hemoroidale.

Descriere botanică

Ginkgo biloba L., denumit de chinezi arborele celor 40 de steme sau arborele templier japonez, este singurul reprezentant în viaţă al familiei Ginkgoaceae.

Este un arbore înalt de până la 30 în cu o coroană bogat ramificată. Pe ramurile lungi (macroblaste) ale coroanei se formează rămurele foarte scurte (microblaste) în vârful cărora cresc frunzele şi fiorile. Frunzele sunt peţiolate, mari, deltoidale, cel mai adesea bilobate, străbătute de nervuri ramificate dihotomic.

Florile sunt unisexuate, iar planta este dioică. Fructul este fals, asemănător unei drupe ; cuprinde o sămânţă cu tegumentul parţial cărnos, parţial sclerificat (la interior), culoarea fiind galbenă şi acoperită cu pruină (strat ceros), de unde şi denumirea chineză de gin kio („piersică de argint”).

Arealul de răspândire al speciei Ginkgo biloba L. a fost iniţial provincia Sichuan, situată în estul Chinei. Astăzi, această specie este cultivată extensiv în Asia, Europa, America de Nord şi în regiunile temperate ale Noii Zeelande şi Argentina.

Produsul vegetal utilizat în terapeutică este constituit din frunze, Ginkgo bilobae folium.

Compoziţie chimică

Compoziţia chimică a frunzelor de Ginkgo biloba L. este foarte complexă, iar în ultimul timp au fost identificate şi clasificate aproximativ toate componentele bioactive. De asemenea, a fost studiată şi compoziţia chimică a lemnului, a fructelor şi seminţelor, dar de interes farmaceutic sunt doar frunzele.

Printre componentele mai importante identificate în produsul vegetal Ginkgo bilobae folium se numără derivaţii terpenici: monoterpene, sescviterpene (α-bilobalid, 0,02- 0,06%), diterpene (ginkgolidele A, B, C, J, M, între 0,06 şi 0,2%), steroli.

Alături de bilobalid, ginkgolidele reprezintă indivizi chimici care au fost izolaţi pentru prima dată din rădăcinile arborelui de Ginkgo şi mai apoi din frunze. În ultimii ani, studii aprofundate efectuate asupra ginkgolidelor şi bilobalidului au reliefat importante proprietăţi farma­cologice ale acestor substanţe.

Un alt grup de substanţe prezente în frunzele de Ginkgo sunt flavonoidele. Această clasă de principii active este una dintre cele mai bine reprezentate ca număr de indivizi chimici, dar şi ca importanţă farmacologică, cuprinzând : flavone şi flavonoli (derivaţi de kemferol, cvercetol şi luteolină, glicozidele corespunzătoare, cumaroilglucoramnozidele cvercetolului şi kemferolului), biflavone (bilobetina, ginkgetina, izoginkgetina, sciadopitisina), taninuri catehice, dar şi proantocianidoli.

Studiile realizate asupra compoziţiei chimice a frunzelor şi fructelor de Ginkgo biloba L. au mai stabilit prezenţa unor derivaţi de acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi, a unor acizi alifatici şi hidroxiacizi, oze şi aminoacizi.

În plus au fost identificaţi o serie de derivaţi ai acidului anacardic şi analogi ai acestuia, care au primit numele de acizi ginkgolici. Aceşti acizi prezenţi în frunze în proporţie de 1-2% sunt puternic alergeni. De asemenea, din fructele şi frunzele speciei a fost izolată ginkgotoxina, un derivat metilat al piridoxinei cu o neurotoxicitate ridicată.

Acestora li se adaugă prezenţa, atât în frunze, cât şi în fructe, a unor fracţiuni poliholozidice, cu acţiune imunostimulatoare certă.

Siguranţă în administrare

Extractul special EGb 761® se foloseşte în tratamentul simptomatic al sindroamelor demenţiale, în vertij, tinitus şi boală arterială periferică ocluzivă mai ales în cazul vârstni­cilor care suplimentar iau medicamente pentru hipertensiune, diabet, dislipidemie sau afecţiuni cardiace, astfel încât există posibilitatea apariţiei unor interacţiuni medicamentoase.

La om nu au putut fi evidenţiate interacţiuni clinic relevante, chiar dacă doza administrată reprezenta maximum recomandat (240 mg/zi EGb 761®), dar preparate conţinând extracte simple de Ginkgo biloba, insuficient cuantificate – de tip EGb au indus o creştere uşoară a 5-hidroxilării omeprazolului de către CYP2C19, respectiv, o uşoară inhibare a 1′-hidroxilării miepamului, care se realizează prin intermediul izoenzimei CYP3A4.

Administrarea pe termen lung a 360 mg dintr-un EGb chinezesc a condus la creşterea uşoară a biodisponibilităţii talinololului. Se pare însă că extractele de Ginkgo insuficient controlate pot interacţiona cu un număr mare de substanţe medicamentoase de sinteză, dar importanţa acestora trebuie lămurită.

Se consideră că administrarea EGb 761® în doză de până la 240 mg/zi este privită a fi sigură din punctul de vedere al lipsei unei interacţiuni cu medicamentele de sinteză, în timp ce alte extracte pot avea un potenţial cu atât mai mare de interacţiune cu cât doza este mai ridicată.

De asemenea, trebuie insistat asupra riscurilor asocierii unor suplimente alimentare conţinând extract de tip EGb cu o medicaţie anticoagulantă sau în epilepsie, în primul caz putând apărea hemoragii greu de observat, iar în cel de-al doilea existând un potenţial proeonvulsivant prin aportul de ginkgotoxină.

În literatura de specialitate au apărut în ultimii ani semnale din partea cercetătorilor din SUA cu privire la posibila careinogenitate a unor extracte EGb.

În cadrul programului naţional de toxicologie din SUA s-a întreprins un studiu pentru a controla această sem­nalare, ajungându-se la concluzia că un anumit extract de origine chinezească folosit în mai multe suplimente alimentare din America ar putea avea astfel de proprietăţi la admi­nistrare în doză mare.

S-a constatat că extractul conţine de 1.000 de ori mai mult cvercetol decât cel existent în aceeaşi cantitate de EGb 761.

Provenienţă: Ginkgo biloba L.

Furnizează produsele: Ginkgo bilobae folium, extract EGb 761®, extract LI 170®, extracte simple de tip EGb